Posted on

De overheid stimuleert al meer om over te gaan op duurzame alternatieven van wat wij gewend zijn. Zo wordt elektrisch autorijden aangemoedigd, schieten de windmolens als paddenstoelen uit de grond en het type energie dat wij gebruiken wordt al interessanter. Maar wat is dan de invloed van duurzame energie op ons milieu?

Wat is duurzame energie?

Om dieper op deze materie in te gaan moeten we eerst de term ‘duurzame energie’ afbakenen. Want wat is duurzame energie nu eigenlijk? Het is energie die aan de volgende criteria voldoet:

  • Draagt niet bij aan een klimaatverandering
  • Vervuilen niet de lucht
  • Zullen nooit uitgeput raken
  • Bij het winnen van dit type energie raakt geen leefomgeving of landschap aangetast

Welke mogelijkheden van duurzame energie opwekken zijn er?

Er zijn verschillende manieren om duurzame energie op te wekken. Hierbij worden verschillende zogeheten elementen gebruikt, namelijk: water, wind en de zon. Hieronder zijn er voor de verschillende elementen voorbeelden gegeven.

Water

Om energie op te wekken met water kan er gedacht worden aan vallend water vanaf een hoger punt, bijvoorbeeld een waterval. Door de kracht van het vallende water kan deze beweging omgezet worden naar duurzame energie. Daarnaast is de nieuwste manier om energie te genereren door middel van water een natuurlijk proces. Het waterpeilverschil bij eb en vloed wordt namelijk ingezet om energie te winnen.

Wind

De wind gebruiken om energie op te wekken is een van de meest bekende en effectiefste vormen. Een voorbeeld hiervan zijn de windmolens in de polder en langs de kust. De wind laat de wieken van deze molen draaien die dit omzet naar energie.

Zon

Ook de zon is een veel gebruikte vorm van energie opwekken. Naast vele particulieren die zonnepanelen op hun dak hebben zijn er ook al meer bedrijven die investeren in zonne-energie.

Wat is de invloed?

De invloed van dit type energie op ons milieu begint al groter te worden. De fossiele brandstoffen hebben een te groot schadelijk effect op het milieu. De investeringen die afgelopen jaren zijn gedaan beginnen zich mondjesmaat terug te betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *