Posted on

Er zijn drie hoofdcategorieën van energiebronnen: fossiele brandstof, alternatief en hernieuwbaar. Hernieuwbaar is soms, maar niet altijd, opgenomen onder alternatief. Het is nog best lastig energiebronnen te vergelijken en tegen elkaar af te zetten. Geen wonder dat het een discussiepunt is en lijkt te blijven.

Energie vergelijken is lastiger dan je denkt.

Mensen vergelijken de kosten voor het opwekken van elektriciteit uit verschillende hernieuwbare en duurzame energiebronnen, zoals wind of zonne-energie, graag met de kosten voor het opwekken van elektriciteit uit steenkool, kernenergie en aardgas. Het vergelijken van deze kosten is als appels met peren vergelijken. Energieopwekking is een complexe onderneming en zonder rekening te houden met de belastingsfactor; capaciteit (kW) en energie (kWh); en vaste en variabele kosten, deze vergelijkingen zijn niet legitiem voor het evalueren van energieopwekkingstechnologieën.

Energie is een discussiepunt

Een van de grote problemen waarmee bedrijven in de 21e eeuw te maken hebben, is hoe de energie het beste kan worden verkregen voor ondersteunende activiteiten: warmte en licht, transport, productie en levering van goederen en diensten. Fossiele brandstoffen leveren volgens het Amerikaanse ministerie van Energie bijna 90 procent van de energie. Kernenergie is goed voor ongeveer 5 procent; de rest wordt opgewekt door alternatieve of hernieuwbare energie. De verwachting is dat het wereldwijde verbruik tegen 2020 met 50 procent zal stijgen ten opzichte van het huidige tarief. De private en publieke sector hebben fel gedebatteerd over hoe deze vraag het best kan worden beantwoord, met conventionele of alternatieve middelen. Beide hebben sterke en zwakke punten.

Voor- en nadelen fossiele brandstof

Het huidige model voor energieopwekking en -distributie werkt op fossiele brandstoffen en heeft al eeuwen lang bestaan als je steenkool mee rekent. Fossiele brandstof is in wezen draagbare energie. Een bedrijf slaat de energie gemakkelijk op en transporteert deze totdat deze moet worden gebruikt, of het nu kolen is bij een kolencentrale of de stookolie voor een oven of de benzinemotor van een bestelwagen. Dit relatieve gemak van opslag en transport betekent dat de brandstof kan worden uitgegraven waar hij ligt, op een aparte locatie kan worden verwerkt en naar elke gewenste plek kan worden getransporteerd.

Een nadeel van de fossiele brandstof is de chemische samenstelling. Tijdens het verbranden van deze brandstoffen, geven ze koolwaterstoffen af ​​die zich vermengen met de atmosfeer en broeikasgassen produceren zoals koolstofdioxide of vervuiling, waaronder bijvoorbeeld zwaveldioxide wat een oorzaak is voor zure neerslag.

Sterktes van hernieuwbare energie
Het primaire voordeel van hernieuwbare energie zit in de productiebron: zon en zwaartekracht leveren zonne energie, windenergie en golfenergie op; zelfs puin van landschapsarchitectuur zoals grasresten of takken kan energie produceren vanuit biomassaprocessen die natuurlijke afbraak nabootsen. Bedrijven kunnen gebruik maken van deze bronnen met een zonnepaneel, windmolen of zelfs een waterturbine als stromend water of vloedgolven in de buurt zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *