Posted on

De consument verwacht tegenwoordig steeds meer van de bedrijven waar zij hun producten inkopen. Van ondernemers verwachten zij bijvoorbeeld dat zij bij de productie rekening houden met mens en omgeving. Verantwoord ondernemen wordt daarmee ook steeds belangrijker. Je kunt deze processen zelf oppakken om verbeteringen binnen je organisatie door te voeren. Daarnaast zijn er ook certificaten zoals ISO 9001 te behalen waarmee jij als organisatie kan aantonen dat je aan verschillende kwaliteiten voldoet. Dit zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden wanneer je verantwoord wil ondernemen. 

Ergonomisch ondernemen

Ergonomie betekent de relatie van mens met zijn omgeving. Op zakelijk gebied betekent dit vooral systemen en voorwerpen zo inrichten dat het voor de werknemer comfortabel werken is. Een werkgever heeft een aantal mogelijkheden om het comfort zo hoog mogelijk te houden waardoor de werknemer optimaal kan functioneren. Allereerst is het belangrijk voor werknemers die veel zitten dat zij een stoel hebben die goed afgesteld staat. Daarnaast is bijvoorbeeld de temperatuur en luchtvochtigheid allebei onderdeel van de comfort die ervaren wordt in een ruimte tijdens werktijden. Wat misschien wel het belangrijkste aspect is van ergonomisch maar ook verantwoord ondernemen is, is de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Deze moeten beide hoog in het vaandel staan om verantwoord te kunnen ondernemen en comfort te kunnen bieden aan werknemers. 

Economische effecten

Bij verantwoord ondernemen hoort ook dat je rekening houdt met andere leveranciers in de keten waarin je werkzaam bent. Je moet op de hoogte zijn van waar je product dat je inkoopt vandaan komt, maar ook wie de afnemers van jou producten zijn. Hierbij is het van belang dat je producten niet afkomstig zijn of verkocht worden aan bedrijven die zich bezighouden met bijvoorbeeld kinderarbeid, oliewinning of slechte arbeidsvoorwaarden. Door te ondernemen met oog op de bedrijfsketen draag je bij aan een betere wereld en voorkom je ook nog eens mogelijke imagoschade voor je bedrijf. 

Milieu

Verantwoord ondernemen gaat uiteraard gepaard rekening houdend met de gevolgen voor het milieu en klimaat. Wanneer je dit als bedrijf niet doet kan dit zorgen voor reputatieschade en schandalen. Er zijn een aantal richtlijnen die de overheid heeft opgesteld waarin je als ondernemer terug kan vinden wat je kan doen om te ondernemen terwijl je ook rekening houdt met de natuur en omgeving. Daarnaast kan je gebruik maken van ISO 14001. Hierin staat beschreven wat de internationale regels zijn rondom milieumanagement. Ook is het mogelijk om hier een certificaat voor te behalen waarin staat dat je aan de voorwaarden van milieu vriendelijk ondernemen voldoet. In de toekomst lijkt het alleen maar belangrijker te worden dat je als organisatie ook rekening houdt met mens en milieu, en daarom is een certificaat bijna van essentieel belang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *